Για απορροφητικές σκούπες στερεών και υγρών-στερεών

Για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων

Για περιστροφικές μηχανές συντήρησης δαπέδων

Για σάρωθρα