Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό σερπαντίνας στο πλυστικό σας μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου – ζεστού νερού;
21 Μαΐου, 2021
Τι είναι οι μηχανές περιποίησης δαπέδου;
28 Μαΐου, 2021

Τοποθετήσατε εξωτερικό φίλτρο στη παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος σας κρύου νερού;

Η χρήση φίλτρου νερού έχει ζωτική σημασία για τη καλή λειτουργία και μακροζωϊα του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, προστατεύοντας την αντλία υψηλής πίεσης από τυχόν απορρίμματα που βρίσκονται μέσα στο νερό. Με τη προσθήκη εξωτερικού φίλτρου νερού στο μηχάνημα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της καθαρότητας του φίλτρου και του σχολαστικού πλυσίματός του από τον χρήστη διατηρώντας πάντα καθαρό το νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.