Τοποθετήσατε εξωτερικό φίλτρο στη παροχή νερού του πλυστικού μηχανήματος σας κρύου νερού;
21 Μαΐου, 2021

Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό σερπαντίνας στο πλυστικό σας μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου – ζεστού νερού;

Η χρήση αποσκληρυντικού είναι απαραίτητη για την προστασία της σερπαντίνας του καυστήρα από άλατα. Σε περίπτωση εμφάνισης αλάτων στη σερπαντίνα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής βλάβης στο μηχάνημα ανεβάζοντας το κοστολόγιο της επισκευής του. Σε μας θα βρείτε αποσκληρυντικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εμποδίζεται ο σχηματισμός αλάτων στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανημάτων: αναστέλλει τον σχηματισμό αδιάλυτων αλάτων και τους καθιστά υδάτινο διάλυμα.