ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2013 – 2014

 

Έλεγχος, σέρβις, επισκευή σε ερασιτεχνικά μηχανήματα και σκούπες μόνο με 25 € + ΦΠΑ + ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν
 
Έλεγχος, σέρβις, επισκευή σε επαγγελματικά μηχανήματα κρύου νερού και σκούπες μόνο με 35 € + ΦΠΑ + ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν
 
Έλεγχος, σέρβις, επισκευή σε επαγγελματικά μηχανήματα ζεστού νερού μόνο με 45 € + ΦΠΑ + ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν

 

Με την προϋπόθεση οι εργασίες να γίνουν στο χώρο μας.