Επισκευή αεροσυμπιεστή
24 Απριλίου, 2020
Επισκευή ηλεκτρο-γεννήτριας Mitsubishi 6HP
12 Φεβρουαρίου, 2020

Επισκευή αεροσυμπιεστή Crackom

Ο συγκεκριμένος αεροσυμπιεστής χρησιμοποιείται σε πλυντήριο ταπήτων στη Χαλκιδική.

Ενέργειες
– Αλλαγή πρεσοστάτη
– Αλλαγή βαλβίδας ασφαλείας
– Αλλαγή ρυθμιστή αεροσυμπιεστή
– Αλλαγή λαδιού αντλίας
– Καθαρισμός και εξαέρωση αεροσυμπιεστή
– Έλεγχος καλής λειτουργίας
Το εύρος λειτουργίας του αεροσυμπιεστή είναι 6 – 8 bar.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αεροσυμπιεστή είναι:

Χωρητικότητα αεροφυλακίου (lt): 150
Ισχύς μοτέρ (kW): 1.5

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια αδειάσματος του αεροφυλακίου από νερά με λάδια που είχε στο εσωτερικό του. Έπειτα παρουσιάζεται η κατάσταση του αεροσυμπιεστή μετά την επισκευή.

Άδειασμα και εξαέρωση αεροφυλακίου

Μετά την επισκευή