Επισκευή αεροσυμπιεστή GMT
19 Φεβρουαρίου, 2020
Επισκευή αεροσυμπιεστή
24 Απριλίου, 2020

Επισκευή αεροσυμπιεστή GMT

Ενέργειες

– Αλλαγή μίας φλάντζας κεφαλής αεροσυμπιεστή
– Έλεγχος στάθμης λαδιού
– Καθαρισμός φίλτρου αέρα
– Εξαέρωση αεροσυμπιεστή
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από εταιρία με έπιπλα στη Χαλκιδική. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή