Επισκευή ηλεκτρικών σκουπών Karcher
19 Απριλίου, 2022
Μονάδα υψηλής πίεσης κρύου – ζεστού νερού
8 Νοεμβρίου, 2022

Επισκευή αυτόνομης μονάδας καθαρισμού Karcher

Επισκευή αυτόνομης μονάδας καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
– Καθαρισμός και αποκαπνισμός σερπαντίνας καυστήρα πετρελαίου
– Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλίας πετρελαίου
– Καθαρισμός δοχείου καυσίμου
– Αλλαγή ηλεκτρόδια και μπεκ πετρελαίου
– Αλλαγή λάστιχου υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού βενζινοκινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας καυστήρα μηχανήματος

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από Δήμο της περιοχής για καθαρισμούς δημόσιων χώρων. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.