Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
29 Ιουλίου, 2023
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
12 Δεκεμβρίου, 2021

Επισκευή δύο πλυστικών κρύου νερού Karcher

Τα δύο μηχανήματα που επισκευάστηκαν, χρησιμοποιούνται σε βιομηχανία χάρτου στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα δύο πλυστικά και η κατάστασή τους πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.

Ενέργειες

Νο.1:
– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Γενική επισκευή και έλεγχος πίνακα ελέγχου
– Αλλαγή ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή ηλεκτρικού τριφασικού φις
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Νο.2:
– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή εμβόλων και ελατηρίων αντλίας
– Γενική επισκευή και έλεγχος πίνακα ελέγχου
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή ηλεκτρικού τριφασικού φις
– Έλεγχος καλής λειτουργίας