Συντήρηση πλυστικών κρύου νερού Karcher
2 Ιουλίου, 2020
Πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο
23 Ιουλίου, 2020

Επισκευή επαγγελματικού σαρώθρου Karcher

Ενέργειες

– Έλεγχος χειρόγκαζου
– Έλεγχος καθίσματος χειριστή
– Έλεγχος συστήματος αναρρόφησης (τουρμπίνα)
– Έλεγχος κίνησης βουρτσών
– Επιδιόρθωση συνδεσμολογίας χειριστηρίου

Στη συνέχεια απεικονίζεται το σάρωθρο μετά την επισκευή και έχει φορτωθεί για επιστροφή στον πελάτη.