Σύστημα αφρού ή αφροποιητής
4 Νοεμβρίου, 2021
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
29 Ιουλίου, 2023

Επισκευή επαγγελματικού σαρώθρου Karcher

Ενέργειες

– Έλεγχος χειρόγκαζου
– Έλεγχος καθίσματος χειριστή
– Έλεγχος συστήματος αναρρόφησης (τουρμπίνα)
– Έλεγχος κίνησης βουρτσών
– Επιδιόρθωση συνδεσμολογίας χειριστηρίου

Στη συνέχεια απεικονίζεται το σάρωθρο μετά την επισκευή και έχει φορτωθεί για επιστροφή στον πελάτη.