Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
26 Δεκεμβρίου, 2023
Κατασκευή καροτσιού για σύστημα αμμοβολής
22 Απριλίου, 2021

Επισκευή κινητής μονάδας αφρισμού χαμηλής πίεσης Nilfisk Typhoon

Ενέργειες

– Καθαρισμός μείκτη
– Επισκευή και στεγανοποίηση πληκτρολογίου μηχανήματος
– Αλλαγή πίνακα ελέγχου μηχανήματος
– Αλλαγή θέσης πίνακα ελέγχου
– Αλλαγή ρυθμιστή αέρος
– Αλλαγή μανομέτρου αέρος
– Προσθήκη βαλβίδας αντεπιστροφής απορρυπαντικού στο σωληνάκι απορρυπαντικού
– Προσθήκη δοχείο απορρυπαντικού στο πίσω μέρος του μηχανήματος
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία τροφίμων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα. Γενικά οι κινητές μονάδες αφρισμού χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Η πηγή είναι από την ιστοσελίδα της Nilfisk foods

Περισσότερες πληροφορίες στην Nilfisk foods