Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
Μάρτιος 2, 2021
Επισκευή κεφαλής καθαρισμού βαρελιών και δεξαμενών
Μάιος 7, 2020

Επισκευή μηχανής περιποίησης δαπέδου μονού δίσκου Schwamborn

Ενέργειες

– Επισκευή άξονα
– Αμπερομέτρηση κινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από πλυντήριο ταπήτων στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση της μηχανής πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review