Επισκευή μηχανής δαπέδου Viper
2 Ιουλίου, 2020
Μετατροπή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk
10 Ιουλίου, 2022

Επισκευή μηχανής περιποίησης δαπέδου μονού δίσκου Schwamborn

Ενέργειες

– Επισκευή άξονα
– Αμπερομέτρηση κινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από πλυντήριο ταπήτων στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση της μηχανής πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή