Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk
4 Νοεμβρίου, 2023
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk
3 Ιουνίου, 2023

Επισκευή μηχανής δαπέδου Viper

Ενέργειες

– Αλλαγή μπαταριών μηχανήματος
– Καθαρισμός δοχείου ακάθαρτου νερού
– Καθαρισμός συστήματος squeegee
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από φαρμακαποθήκη στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.