Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
4 Μαΐου, 2020
Επισκευή μηχανής περιποίησης δαπέδου μονού δίσκου Schwamborn
8 Μαΐου, 2020

Επισκευή μηχανής δαπέδου Viper

Ενέργειες

– Αλλαγή μπαταριών μηχανήματος
– Καθαρισμός δοχείου ακάθαρτου νερού
– Καθαρισμός συστήματος squeegee
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από φαρμακαποθήκη στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.