Επισκευή μονάδας καθαρισμού Karcher
2 Απριλίου, 2023
Επισκευή αυτόνομης μονάδας καθαρισμού Karcher
21 Σεπτεμβρίου, 2022

Επισκευή μονάδας καθαρισμού Karcher

Ενέργειες

– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Επισκευή συστήματος πρεσοστατών
– Καθαρισμός φλοτέρ νερού
– Καθαρισμός καυστήρα
– Αλλαγή μπεκ και αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτροδίων
– Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανήματος
– Προσθήκη λάστιχου υψηλής πίεσης 25 μέτρων με πιστόλι και κάνη

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε πλυντήριο λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.