Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
13 Ιουνίου, 2022
Επισκευή μονάδας καθαρισμού Karcher
12 Ιουλίου, 2023

Επισκευή μονάδας καθαρισμού Karcher

Ενέργειες

– Καθαρισμός συστήματος καυστήρα
– Αλλαγή μπεκ και αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτρόδια
– Αλλαγή αμίαντου καυστήρα
– Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης πρεσοστατών
– Καθαρισμός φλοτέρ νερού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία κρέατος στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.