Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
11 Μαρτίου, 2020
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
25 Ιουλίου, 2021

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Προσθήκη αντλίας νερού στη παροχή του μηχανήματος
– Αλλαγή ηλεκτρόδια και μπεκ πετρελαίου
– Καθαρισμός και έλεγχος αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο φορτηγών στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.