Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet
6 Οκτωβρίου, 2022
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
30 Μαΐου, 2021

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet

Ενέργειες

– Αλλαγή αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Καθαρισμός δοχείου καυσίμου
– Αποκαπνισμός σερπαντίνας καυστήρα πετρελαίου
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Έλεγχος συστήματος αποσκληρυντικού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε εταιρία γεωργικών μηχανημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.