Επισκευή επαγγελματικού σαρώθρου Karcher
15 Ιουλίου, 2020
Επισκευή δύο πλυστικών κρύου νερού Karcher
24 Φεβρουαρίου, 2022

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή δοχείου λαδιού
– Αλλαγή αντλίας, φίλτρου και μπεκ πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτροδίων
– Αλλαγή διακόπτη λειτουργίας
– Αλλαγή λάστιχου υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.