Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
25 Ιουλίου, 2021
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
22 Απριλίου, 2024

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή τυπωμένου κυκλώματος συστήματος αποσκληρυντικού
– Αλλαγή βαλβίδας αποσκληρυντικού
– Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα
– Αλλαγή αντλίας, μπεκ και φίλτρου πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτροδίων
– Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα
– Αλλαγή μανομέτρου υψηλής πίεσης
– Προσθήκη αναλώσιμων (15 μέτρα λάστιχο υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο, μία κάνη με μπεκ βεντάλια και έναν αφροποιητή πλυστικού)
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία δομικών προϊόντων στη Μυτιλήνη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.