Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
11 Οκτωβρίου, 2022
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
21 Φεβρουαρίου, 2024

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή εμβόλου ρυθμιστή πίεσης
– Επισκευή συστήματος πρεσοστατών
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Μηδενισμός ωρών service
– Προσθήκη αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα
– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε συνεργείο λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.