Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
7 Μαρτίου, 2024
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
25 Απριλίου, 2023

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή εμβόλων αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Επισκευή συστήματος πρεσοστατών
– Αλλαγή θερμοστάτη
– Αλλαγή συστήματος ροής νερού
– Αποκαπνισμός σερπαντίνας καυστήρα
– Γενική επισκευή συστήματος παραγωγής ζεστού νερού
– Αλλαγή πιστολιού υψηλής πίεσης
– Καταγραφή δεδομένων πίνακα ελέγχου (ώρες service κλπ)
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε μονάδας επεξεργασίας ελιάς στη Χαλκιδική. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.