Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Karcher
Ιανουάριος 29, 2020
Επισκευή μηχανής περιποίησης δαπέδου μονού δίσκου Schwamborn
Μάιος 8, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα
Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα
Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review