Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
25 Ιουλίου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
7 Μαΐου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα
Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα
Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή