Επισκευή σαρώθρου Nilfisk
23 Ιουνίου, 2020
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
7 Μαΐου, 2021

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα
Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα
Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή