Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
11 Μαρτίου, 2020
Επισκευή πλυστικου κρύου – ζεστού νερού Karcher
15 Ιουλίου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
– Αλλαγή αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Προσθήκη λάστιχου υψηλής πίεσης 30 μέτρων
– Προσθήκη γωνίας υψηλής πίεσης για λειτουργία του μηχανήματος και με μπεκ αφρού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία με δομικά υλικά στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή