Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
2 Μαρτίου, 2021
Επισκευή μηχανής περιποίησης δαπέδου μονού δίσκου Schwamborn
8 Μαΐου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Αλλαγή θερμοστάτη
– Αλλαγή φωτοκύτταρου
– Αλλαγή ανεμιστήρα συστήματος καυστήρα
– Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη.