Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet
17 Οκτωβρίου, 2021
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet
6 Οκτωβρίου, 2022

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος bypass
– Καθαρισμός πρεσοστατών
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία γεωργικών μηχανημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.