Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
25 Ιουλίου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
2 Μαρτίου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Karcher

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι:
– Αλλαγή μπεκ ηλεκτροδίων και φίλτρου πετρελαίου
– Καθάρισμα δεξαμενής καυσίμου
– Αλλαγή λαδιού κινητήρα
– Αλλαγή μανομέτρου
– Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης κρύου νερού
– Έλεγχος συστήματος αποσκληρυντικού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εργοστάσιο τροφίμων στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή