Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Nilfisk
Μάρτιος 13, 2020
CSW 1300 Comet
Μάρτιος 15, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
– Αντικατάσταση εμβόλων αντλίας υψηλής πίεσης νερού
– Αλλαγή λαδιού κινητήρα
– Αντικατάσταση βαλβίδων αντλίας υψηλής πίεσης νερού
– Αντικατάσταση βαλβίδας και μπεκ πετρελαίου
– Προσθήκη αποσκληρυντικού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε συνεργείο οχημάτων στην Νέα Μηχανιώνα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review