Καθαρισμός καυστήρα πλυστικού Karcher
2 Σεπτεμβρίου, 2022
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher
15 Ιουλίου, 2021

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
– Αντικατάσταση εμβόλων αντλίας υψηλής πίεσης νερού
– Αλλαγή λαδιού κινητήρα
– Αντικατάσταση βαλβίδων αντλίας υψηλής πίεσης νερού
– Αντικατάσταση βαλβίδας και μπεκ πετρελαίου
– Προσθήκη αποσκληρυντικού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε συνεργείο οχημάτων λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.