Επισκευή πλυστικου κρύου – ζεστού νερού Karcher
15 Ιουλίου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
2 Μαρτίου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή σετ τσιμούχες και βαλβίδες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Επισκευή συστήματος αποσκληρυντικού
– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτροδίων
– Καθαρισμός δοχείου πετρελαίου
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία χημικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.