Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Nilfisk
Ιανουάριος 27, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Nilfisk
Ιούλιος 2, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Nilfisk

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι:
– Επισκευή συστήματος by-pass
– Επισκευή καυστήρα
– Επισκευή συστήματος αποσκληρυντικού
– Αλλαγή φλοτέρ αποσκληρυντικού
– Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
– Άρση καταγραφής βλαβών από τη μνήμη του μηχανήματος
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία με γεωργικά μηχανήματα στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review