Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
Αύγουστος 31, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher
Απρίλιος 7, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Karcher

Ενέργειες
– Καθαρισμός και επισκευή καυστήρα (αλλαγή ηλεκτροδίων, μπεκ και βαλβίδας πετρελαίου)
– Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης νερού
– Ετοιμασία λάστιχου υψηλής πίεσης και πιστόλι υψηλής πίεσης γερμανικής κατασκευής
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε βιομηχανία δομικών υλικών στη Πιερία. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review