Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
18 Νοεμβρίου, 2021
Συντήρηση και έλεγχος πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
12 Μαΐου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet

Ενέργειες

– Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα
– Αλλαγή μπεκ και φίλτρου πετρελαίου
– Αλλαγή αντλίας πετρελαίου
– Αλλαγή ηλεκτρόδια
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.