Επισκευή πλυστικού υψηλής πίεσης κρύου νερού
11 Απριλίου, 2022
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
3 Μαρτίου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet

Ενέργειες

– Επισκευή δύο πίσω ρόδων κίνησης
– Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
– Προσθήκη πετρελαίου
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από συνεργείο καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.