Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
22 Ιουλίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
3 Μαρτίου, 2021
Ζητήστε Προσφορά

Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet


Ενέργειες

– Επισκευή δύο πίσω ρόδων κίνησης
– Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
– Προσθήκη πετρελαίου
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται από συνεργείο καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.


by Bliss Drive Review