Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
21 Φεβρουαρίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
7 Μαΐου, 2020

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι:
– Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
– Αλλαγή φλοτέρ νερού
– Επισκευή συστήματος παροχής νερού και ταχυσυνδέσμου
– Αλλαγή αντεπίστροφης βαλβίδας
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφική μονάδα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.