Επισκευή ηλεκτρικής σκούπας υγρών-στερεών Nilfisk
27 Ιανουαρίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Nilfisk
18 Ιουνίου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου-ζεστού νερού Nilfisk

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν είναι:
– Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
– Αλλαγή φλοτέρ νερού
– Επισκευή συστήματος παροχής νερού και ταχυσυνδέσμου
– Αλλαγή αντεπίστροφης βαλβίδας
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφική μονάδα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή