Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
22 Ιουλίου, 2020
Επισκευή κινητής μονάδας αφρισμού χαμηλής πίεσης Nilfisk Typhoon
18 Νοεμβρίου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
– Αλλαγή βαλβίδας αντεπιστροφής
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία τεντών στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.