Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Comet
19 Ιανουαρίου, 2024
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
26 Δεκεμβρίου, 2023

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
– Αλλαγή βαλβίδας αντεπιστροφής
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε εταιρία τεντών στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.