Συντήρηση και έλεγχος πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
12 Μαΐου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
30 Μαΐου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet

Ενέργειες

– Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή σετ τσιμούχες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή στεγανών αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία γάλακτος λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.