Πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο
Ιούλιος 23, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
Δεκέμβριος 10, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet

Ενέργειες

– Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή σετ τσιμούχες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή στεγανών αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία γάλακτος λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.


by Bliss Drive Review