Επισκευή σταθερής μονάδας καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου – ζεστού νερού Karcher
5 Οκτωβρίου, 2021
Επισκευή κεφαλής καθαρισμού βαρελιών και δεξαμενών
7 Μαΐου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή σετ τσιμούχες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή φίλτρου νερού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από αγρότη στη Χαλκιδική. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή