Επισκευή μηχανής δαπέδου Nilfisk
Μάρτιος 2, 2021
Othello Biemmedue
Μάρτιος 23, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή σετ τσιμούχες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή φίλτρου νερού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από αγρότη στη Χαλκιδική. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review