Επισκευή δύο πλυστικών κρύου νερού Karcher
24 Φεβρουαρίου, 2022
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
23 Ιουνίου, 2023

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher

Ενέργειες

1) Ηλεκτρολογικό τμήμα
– Αλλαγή διακόπτη
– Αλλαγή ρελέ
– Επισκευή ηλεκτρικών καλωδίων
– Αλλαγή καπάκι διακόπτη

2) Τμήμα αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή εμβόλων και ελατηρίων
– Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης
– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή σετ βαλβίδων υψηλής πίεσης
– Αλλαγή μανομέτρου υψηλής πίεσης
– Αλλαγή φίλτρου νερού

– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανήματος

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία χάρτου στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.