Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
23 Ιουνίου, 2023
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
19 Αυγούστου, 2021

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher

Ενέργειες

– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Καθαρισμός φίλτρου νερού
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε αναψυκτήριο στη Χαλκιδική. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.