Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
12 Δεκεμβρίου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher
23 Μαΐου, 2022

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Karcher

Ενέργειες

– Περιέληξη ηλεκτροκινητήρα
– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού τμήματος πλυστικού
– Προσθήκη θερμομαγνητικής προστασίας του ηλεκτροκινητήρα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε, χρησιμοποιείται σε βιομηχανία χάρτου στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.