Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
22 Ιουλίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
21 Μαΐου, 2020
Ζητήστε Προσφορά

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor


Ενέργειες

– Αλλαγή πυκνωτή μοτέρ
– Αλλαγή διακόπτη μηχανήματος
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα χρησιμοποιείται από ιδιώτη λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.


by Bliss Drive Review