Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
Ιούλιος 22, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
Μάι 21, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor

Ενέργειες

– Αλλαγή πυκνωτή μοτέρ
– Αλλαγή διακόπτη μηχανήματος
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα χρησιμοποιείται από ιδιώτη λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.


by Bliss Drive Review