Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
25 Μαΐου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
3 Ιουνίου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor

Ενέργειες

– Αλλαγή πιστόλι υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα χρησιμοποιείται από ιδιώτη στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή.