Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
3 Ιουνίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Nilfisk
13 Μαρτίου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Nilfisk

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή πιστολιού υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από ιδιώτη στη Κομοτήνη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή