Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk
27 Ιανουαρίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
22 Ιουλίου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins

Ενέργειες

– Καθαρισμός βαλβίδων χαμηλής και υψηλής πίεσης
– Επισκευή και καθαρισμός αντλίας υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από ιδιώτη στη Θεσσαλονίκη. Παρακάτω εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή.

Πριν την επισκευή

Μετά την επισκευή