Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins
7 Μαΐου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Lavor
25 Μαΐου, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins

Ενέργειες

– Αλλαγή ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή σετ τσιμούχες υψηλής πίεσης
– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από ιδιώτη στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κατάσταση του μηχανήματος μετά την επισκευή και η διαδικασία της επισκευής, που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

– Αλλαγή ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη από άλλο μηχάνημα

Μετά την επισκευή

Διαδικασία επισκευής