Επισκευή ηλεκτρο-γεννήτριας Hyundai 13HP
Μαρ 3, 2020
Επισκευή ηλεκτρικής σκούπας υγρών-στερεών Nilfisk
Ιαν 27, 2020

Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Sterwins

Ενέργειες

– Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
– Αλλαγή κάνης υψηλής πίεσης
– Προσθήκη λαδιού στην αντλία υψηλής πίεσης
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από ιδιώτη στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την επισκευή


by Bliss Drive Review