Επισκευή πλυστικού υψηλής πίεσης κρύου νερού
17 Απριλίου, 2021
Επισκευή πλυστικού υψηλής πίεσης κρύου νερού
11 Σεπτεμβρίου, 2023

Επισκευή πλυστικού υψηλής πίεσης κρύου νερού

Ενέργειες

– Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή υλικών στεγανοποίησης βαλβιδών χαμηλής και υψηλής πίεσης
– Αλλαγή πρεσοστάτη αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή συστήματος bypass
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού πίνακα ελέγχου

Να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση του πίνακα ελέγχου στο συγκεκριμένο μηχάνημα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Θερμομαγνητική προστασία του ηλεκτροκινητήρα με φωτεινή κόκκινη ένδειξη σφάλματος
– Η λειτουργία των δύο πρεσοστατών πραγματοποιείται με χαμηλή τάση των 24 Volt

Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται σε βιομηχανία χημικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του πλυστικού πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.