Επισκευή μηχανής δαπέδου Viper
2 Ιουλίου, 2020
Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk
6 Δεκεμβρίου, 2023

Επισκευή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk

Ενέργειες

– Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
– Αλλαγή λαδιού ηλεκτροκινητήρα
– Αλλαγή φλοτέρ νερού
– Επαναφορά μέτρησης για service από το τυπωμένο κύκλωμα
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε βιομηχανία χάρτου στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την επισκευή αντίστοιχα.