Πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο
23 Ιουλίου, 2020
Μετατροπή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Nilfisk
24 Ιουλίου, 2020

Καθαρισμός καυστήρα πλυστικού Karcher

Καθαρισμός σερπαντίνας καυστήρα πετρελαίου πλυστικού μηχανήματος κρύου – ζεστού νερού Karcher. Να σημειωθεί ότι για την ομαλή και σωστή λειτουργία του καυστήρα θα πρέπει μία φορά το χρόνο να πραγματοποιείται γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του καυστήρα και ο καθαρισμός της σερπαντίνας. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται σε βιομηχανία τροφίμων λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση της σερπαντίνας πριν και μετά τον καθαρισμό της.