Επισκευή σαρώθρου Nilfisk
15 Μαΐου, 2020
Επισκευή σαρώθρου Nilfisk
23 Ιουνίου, 2020

Μετατροπή πλυστικού ζεστού νερού Nilfisk

Ενέργειες

1. Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης και ηλεκτροκινητήρα

Αλλαγή εμβόλων
Αλλαγή σετ τσιμούχες αντλίας
Αλλαγή συστήματος bypass
Αλλαγή συστήματος πρεσοστάτη
Αλλαγή ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα

2. Μετατροπή ηλεκτρολογικού πίνακα μηχανήματος

Αφαίρεση τυπωμένου κυκλώματος του μηχανήματος
Προσθήκη τρία λαμπάκια (ένα πράσινο και δύο κόκκινα)
– Πράσινο λαμπάκι: ένδειξη λειτουργίας μηχανήματος
– Κόκκινο λαμπάκι μεσσαίο: ένδειξη βλάβης στη παροχή ρεύματος του μηχανήματος
– Κόκκινο λαμπάκι αριστερό: ένδειξη χαμηλής στάθμης πετρελαίου στο δοχείο
Προσθήκη αισθητήρα ροής νερού
Προσθήκη βαλβίδας πετρελαίου
Προσθήκη αισθητήρα στάθμης πετρελαίου

3. Επισκευή συστήματος καυστήρα

Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
Αλλαγή μπεκ πετρελαίου
Αλλαγή ηλεκτροδίων
Αλλαγή θερμοστάτη
Καθαρισμός καυστήρα
Καθαρισμός δοχείου πετρελαίου

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται από συνεργείο καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη. Η μετατροπή του μηχανήματος πραγματοποιήθηκε, διότι η κεντρική μονάδα ελέγχου (το τυπωμένο κύκλωμα) είχε σοβαρή βλάβη. Έτσι αποφασίσθηκε η μετατροπή του συγκεκριμένου πλυστικού, χρησιμοποιώντας τις βασικές λειτουργίες που έχει ένα οποιοδήποτε πλυστικό μηχάνημα κρύου – ζεστού νερού. Στη συνέχεια απεικονίζεται η κατάσταση του μηχανήματος πριν και μετά την μετατροπή του.

Πριν την μετατροπή

Μετά την μετατροπή