Μονάδα αυτο-εξυπηρέτησης 4 θέσεων εργασίας
5 Ιανουαρίου, 2017
CVP 130 PEM Comet
13 Φεβρουαρίου, 2020
Ζητήστε Προσφορά

Μονάδα αυτο-εξυπηρέτησης 2 θέσεων εργασίας


Μονάδα αυτοεξυπηρέτησης 2 θέσεων εργασίας σε πρατήριο καυσίμων λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει ένα βραχίονα με το πιστόλι υψηλής πίεσης κρύου νερού και τη βάση στήριξής του, έναν ηλεκτρονικό κερματοδέκτη του 1€, ένα χειριστήριο με επιλογή για πλύσιμο με υψηλή πίεση ή για ψεκασμό αφρού και το σύστημα αφρού με πιστόλι για αφροποιητή και μία μεταλλική ανέμη.

Μονάδα αυτοεξυπηρέτησης 2 θέσεων εργασίας

Πιστόλι υψηλής πίεσης με τη βάση στήριξής του

Ηλεκτρονικός κερματοδέκτης και χειριστήριο

Σύστημα αφρού με πιστόλι για αφροποιητή και μία μεταλλική ανέμη

Χώρος δύο πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης κρύου νερού, δύο αφροποιητών και πίνακα αυτοματισμού της μονάδας αυτοεξυπηρέτησης των δύο θέσεων εργασίας

Πίνακας αυτοματισμού μονάδας αυτοεξυπηρέτησης δύο θέσεων εργασίας


by Bliss Drive Review