Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
3 Μαρτίου, 2021
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού με τριφασικό κινητήρα
17 Απριλίου, 2021

Συντήρηση και έλεγχος πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet

Ενέργειες
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Καθαρισμός φίλτρου νερού μηχανήματος
– Προσθήκη εξωτερικού φίλτρου νερού στη παροχή του μηχανήματος
– Καθαρισμός μπεκ πετρελαίου
– Καθαρισμός ηλεκτροδίων
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που ελέγχθηκε, χρησιμοποιείται σε εταιρία με γεωργικά μηχανήματα στη Θεσσαλονίκη.