Επισκευή πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet
6 Οκτωβρίου, 2022
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
22 Ιουλίου, 2020

Συντήρηση και έλεγχος πλυστικού κρύου – ζεστού νερού Comet

Ενέργειες
– Αλλαγή λαδιού αντλίας υψηλής πίεσης
– Καθαρισμός φίλτρου νερού μηχανήματος
– Προσθήκη εξωτερικού φίλτρου νερού στη παροχή του μηχανήματος
– Καθαρισμός μπεκ πετρελαίου
– Καθαρισμός ηλεκτροδίων
– Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που ελέγχθηκε, χρησιμοποιείται σε εταιρία με γεωργικά μηχανήματα στη Θεσσαλονίκη.