Υλικό φίλτρου ίνες πολυπροπυλενίου πλεκτό
22 Αυγούστου, 2019
Αεροσυμπιεστής αυτόνομος με βενζινοκινητήρα Honda
19 Σεπτεμβρίου, 2019

Φίλτρο για τα άλατα – DOSAPLUS 5-6-7

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι μονάδες δοσομέτρησης πολυφωσφόρου DOSAPLUS 5-6-7 έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές λύσεις με στόχο:

-την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ακριβούς δοσολογίας

-την προστασία από άλατα και διάβρωση

-βαθμιαία μείωση υπολειμμάτων από άλατα και διάβρωση –που έχουν ήδη δημιουργηθεί- με ορθολογική χρήση θερμότητας και εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τις μονάδες δοσομέτρησης DOSAPLUS 5-6-7 το πολυφωσφορικό POLIFOS προστίθεται στο νερό σε συνάρτηση με τις διαφοροποιήσεις στη ροή.
Αποτελείται από φυσικά μεταλλικά άλατα με τις παραπάνω ιδιότητες. Η POLIFOS έχει τα χαρακτηριστικά των τροφίμων και είναι σχεδιασμένο
για χρήση σε ζεστό και κρύο πόσιμο νερό. Οι μονάδες δοσομέτρησης DOSAPLUS 5-6-7 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ακόλουθα υδραυλικά κυκλώματα:

-γενικά συστήματα ύδρευσης

-συστήματα ψύξης με μη επαναχρησιμοποιημένο νερό

-λέβητες (αερίου + ηλεκτρικού)

-συστήματα για την παραγωγή ζεστού καθαρού νερού

Πολυφωσφορικό POLIFOS